ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

εδεππε.JPG

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση των 'Ερωτηματολογίων Δια-Προσωπικής & Ενδο-Προσωπικής Προσαρμογής Παιδιών & Εφήβων (ΕΔΕΠΠΕ)'.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με την Εποπτεία των Σχολείων & τον Συντονισμό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  (Νηπιαγωγείων & Δημοτικών)  πραγματοποιούν, κατά τους μήνες Οκτώβριο & Νοέμβριο, συναντήσεις με σκοπό την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών σε θέματα αξιολόγησης θεμάτων προσαρμογής παιδιών & εφήβων, με τη χρήση του ψυχομετρικού εργαλείου ΕΔΕΠΠΕ.

Στόχος των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εκπαίδευση των νηπιαγωγών & δασκάλων στην ορθή συμπλήρωση, βαθμολόγηση & ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ΕΔΕΠΠΕ, για την ομαλότερη ένταξη των μαθητών στη σχολική ζωή.

Spoudase Festival '18

Τεχνόπολη, Γκάζι

19-20 Μαΐου 2018

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Φ.Ε. συμμετείχαν

στο Spoudase Festival 2, για την εκπαίδευση

και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

1/4
Αρσάκεια Σχολεία! Ανοιχτά Σχολεία!

3 Μαρτίου 2018

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Φ.Ε.

συμμετείχαν στην εκδήλωση των Σχολείων

"Αρσάκεια Σχολεία! Ανοιχτά Σχολεία!".