ΠΩΣ ΚΛΕΙΝΩ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Αν είστε ΓΟΝΕΑΣ

Για να ορίσετε συνάντηση με κάποιο σύμβουλο (Ψυχολόγο ή Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού), μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 

(Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα γραφεία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση).

Αν είστε ΜΑΘΗΤΗΣ

(για μαθητές Α΄τάξης Γυμνασίου έως και Γ΄τάξης Λυκείου)

Για να ορίσετε συνάντηση με κάποιο σύμβουλο (Ψυχολόγο ή Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού), καλείτε μέσω της γραμματείας του σχολείου σας, στα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση μαθητή στις Υπηρεσίες μας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση από τον διδάσκοντα καθηγητή.

Η ώρα της συνάντησης χαρακτηρίζεται ως σχολική απασχόληση και ο μαθητής δεν παίρνει απουσία.

(Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα γραφεία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση).

Αν είστε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Για να ορίσετε συνάντηση με κάποιο σύμβουλο (Ψυχολόγο ή Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού), μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 

(Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα γραφεία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος).