ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Προγράμματα Πρόληψης για την προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων των μαθητών

Πραγματοποιούνται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες (Προνήπιο, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και είναι προσαρμοσμένα στην γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών με βάση την ηλικία τους, καθώς και με τις ανάγκες της εποχής.

Τα προγράμματα αυτά, λαμβάνουν χώρα στις τάξεις των μαθητών, κατά το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα.

Η συχνότητα διεξαγωγής των προγραμμάτων διαμορφώνεται με βάση τις εκάστοτε ανάγκες.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα Προγράμματα:

"Ημέρες Δημιουργικότητας" (Προνήπιο, Νηπιαγωγείο & Δημοτικό)

"Συναίσθημα: Αναγνώριση & Διαχείριση" (Δημοτικό)

"Ο Καλός Συμμαθητής" (Δημοτικό)

"Διαδίκτυο: Χρήση & Παγίδες" (Δημοτικό)

"Εθισμός στον Η/Υ και στο Διαδίκτυο" (Γυμνάσιο & Λύκειο) 

"Ψυχογενής Ανορεξία & Διατροφικές Διαταραχές" (Γυμνάσιο)

"Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα & Σεξουαλική Αγωγή" (Γυμνάσιο)

"Οργάνωση Μελέτης & Διαχείριση Χρόνου" (Γυμνάσιο & Λύκειο)

"Διαχείριση Άγχους Εξετάσεων" (Λύκειο), κ.ά.

 

Συμβουλευτική & Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, για θέματα που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία, την συναισθηματική καλλιέργεια των μαθητών και την εν γένει σχολική ζωή.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Εποπτεία, τον Συντονισμό των εκπαιδευτικών και τις Διευθύνσεις των Σχολείων.

 

Συμβουλευτική Γονέων

Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών και των αποφοίτων των Σχολείων μας, για θέματα που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία, την συναισθηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των μαθητών, καθώς και για θέματα που αφορούν στην ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα γραφεία μας (εντός του σχολικού συγκροτήματος), κατόπιν ραντεβού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

 

Συμβουλευτική Μαθητών

Ατομικές συναντήσεις με μαθητές όλων των βαθμίδων και αποφοίτους των Σχολείων μας, για θέματα που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία, την συναισθηματική καλλιέργεια των μαθητών και την εν γένει σχολική ζωή.

Οι συναντήσεις, για τους μαθητές Προνηπίου, Νηπιαγωγείου & Δημοτικού, πραγματοποιούνται κατόπιν γραπτής συναίνεσης των γονέων τους. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και απόφοιτοι των Σχολείων μας μπορούν να επισκεφθούν τις Υπηρεσίες μας με δική τους πρωτοβουλία

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα γραφεία μας (εντός του σχολικού συγκροτήματος), κατόπιν ραντεβού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, κατά το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα.