ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Ημερίδες για μαθητές

Πραγματοποιούνται Ημερίδες για την ενημέρωση και την πληροφόρηση των μαθητών της Γ' τάξης Γυμνασίου και της Β' τάξης Λυκείου.

  • "Ημέρες Σταδιοδρομίας"

        Προσκεκλημένοι ομιλητές, γονείς των μαθητών των Σχολείων μας, ενημερώνουν τους μαθητές της Γ' τάξης Γυμνασίου σχετικά με τη φύση, τις συνθήκες εργασίας, τους τομείς απασχόλησης και τις προοπτικές των επαγγελμάτων τους.

  • "Ημερίδα ενημέρωσης για τα Α.Ε.Ι."

        Προσκεκλημένοι ομιλητές, Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ενημερώνουν τους μαθητές της Β' τάξης Λυκείου σχετικά με τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της Σχολής που εκπροσωπούν.

 

Υπηρεσίες για τους Μαθητές

  • Ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου, με σκοπό την πληροφόρηση για τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Σχολές, καθώς και για τα εκάστοτε διδασκόμενα μαθήματα, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

  • Παροχή ατομικής υποστήριξης στους αποφοίτους των Λυκείων αναφορικά με τη συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο του ΣΕΠ (εντός του σχολικού συγκροτήματος), κατόπιν ραντεβού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, κατά το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα.

 

Προγράμματα ενημέρωσης και πληροφόρησης των μαθητών

  • "Οργάνωση Μελέτης και Διαχείρισης Χρόνου"

        Ενημερωτικές συναντήσεις με τους μαθητές όλων των μαθητών από την Γ' τάξη

        Γυμνασίου έως την Γ' τάξη Λυκείου.

  • Ενημερωτικές συναντήσεις σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και τους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου, με αντικείμενο την ανάλυση των επιστημονικών πεδίων και των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. που αυτά περιλαμβάνουν.

  • Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας για τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου, σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ).

  • Διοργάνωση επισκέψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εργασιακούς χώρους