Γενική επιστημονική εποπτεία

Ι. Ν. Παρασκευόπουλος

Γενικός Γραμματέας τής Φ.Ε.

Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας

Υπεύθυνη των Υπηρεσιών

Ξένια Παρασκευοπούλου

Ψυχολόγος

MSc Σχολικής Ψυχολογίας

Ψυχολογική Υπηρεσία

Γιώργος Γεωργουλέας                         Μαρία Κούκνη     

Ψυχολόγος                                                    Ψυχολόγος      

ΜSc Σχολικής Ψυχολογίας                         Μa Εξελικτικής Ψυχολογίας

(Σχολεία Αθήνας)                                          (Σχολεία Αθήνας)

                                

Φωτεινή Αραπάκου                             Δέσποινα Ιακώβου                                                   Ναταλία Τζούμα

Ψυχολόγος                                                    Ψυχολόγος                                                                          Ψυχολόγος

MSc Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας              ΜΑ Συμβουλευτικής & Σχολικής Ψυχολογίας              ΜΑ Κλινικής & Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

(Σχολεία Πάτρας)                                         (Σχολεία Θεσσαλονίκης)                                                   (Σχολεία Ιωαννίνων)

Υπηρεσία ΣΕΠ

Παντελής Κατηνιώτης                  Κατερίνα Σουφλιά                        Ιωάννα Κούρτη                           Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Φιλόλογος                                              Φιλόλογος                                             Φιλόλογος                                         Φιλόλογος

ΜSc Συμβουλευτικής και                                ΜSc Συμβουλευτικής και                              ΜSc Συμβουλευτικής και                          ΜSc Συμβουλευτικής και

Επαγγελματικού Προσανατολισμού             Επαγγελματικού Προσανατολισμού           Επαγγελματικού Προσανατολισμού      Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Σχολεία Ψυχικού)                                 (Σχολεία Ψυχικού)                               (Σχολεία Εκάλης)                              (Σχολεία Εκάλης)

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ